Ukraine

 

UKRAINIAN VOLLEYBALL FEDERATION

Str. Triokhsviatitelska, 13, of.5 P.O. Box B-17
01001 KIYIV
UA - Ukraine

T.+380 44 279 90 26
T.+380 44 279 90 26
T.+380 44 278 54 28
F.+380 44 278 54 28
F.+380 44 279 90 26

uvf@voliacable.com

President             TUROVSKYI Volodymyr

1st Vice President - Yevhen Shcherbina