Qualification teams

 
  Team name Player 1 Player 2 Country Entry
  pts
1 Ioisher/Ostapenko 1 Oleksandr Ioisher 2 Pavlo Ostapenko UKR
2
2 Skukis/Dergunov 1 Mykhailo Skukis 2 Oleksandr Dergunov UKR
2
3 Kanaiev/Kosiak 1 Dmytro Kanaiev 2 Serhiy Kosiak UKR
1
4 Dinets/Lukianchykov 1 Maksym Dinets 2 Gennadii Lukianchykov UKR
0
5 Genov/Kushch 1 Genov Artem 2 Volodymyr Kushch UKR
0
6 Iakovlev/Gurin 1 Maksym Iakovlev 2 Viacheslav Gurin UKR
0
7 Miroshnyk/Denshchyk 1 Oleg Miroshnyk 2 Ruslan Denshchyk UKR
0
8 Pavliuk/Vinichuk 1 Vladyslav Pavliuk 2 Oleh Vinichuk UKR
0
9 Reznik/Khrystov 1 Eduard Reznik 2 Vladyslav Khrystov UKR
0